Сектор освіти Кролевецької Районної Державної Адміністрації

Психологічна служба

Психологічна служба Кролевецького району

Основна мета психологічної служби Кролевецького району: психологічне забезпечення та підвищення ефективності педагогічного процесу шляхом підвищення психологічної культури, захист психічного здоров’я і соціального благополуччя усіх його учасників: вихованців, учнів, педагогічних працівників, батьків. Соціально-педагогічний патронаж спрямований на надання соціально-педагогічної допомоги соціально незахищеним категоріям вихованців і учнів з метою подолання ними життєвих труднощів та підвищення їхнього соціального статусу.

Основні завдання психологічної служби Кролевецького району полягають у:

- збереженні та укріпленні психічного здоров’я учасників навчально-виховного процесу;

- підвищенні психологічної обізнаності педагогів, учнів, батьків;

-створенні умов для формування у учнів мотивації до самовиховання і саморозвитку; сприянні повноцінному розвитку особистості вихованців, учнів на кожному віковому етапі,

-забезпеченні  індивідуального підходу до кожного учасника навчально-виховного процесу на основі його психолого-педагогічного вивчення;

-профілактиці і корекції відхилень в інтелектуальному і психофізичному розвитку вихованців та учнів.

- превентивне виховання (через засоби масової інформації, під час навчальної діяльності в рамках навчальних програм або як окремого предмета), метою якого є формування у вихованців, учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров`я.

У своїй діяльності працівники служби керуються наступними документами:

- Закон України «Про освіту»;

- Положення про психологічну службу;

- Про затвердження циклограм діяльності спеціалістів психологічної служби Кролевецького району;

- Конституцією України;

- Декларацією прав людини;

- Конвенцією про права дитини;

- Закон України «Про загальну середню освіту»;

- Наказами відділу освіти Кролевецької РДА;

- Етичним кодексом психолога.